инж. Светлин Стоянов - Председател на Управителния съвет

Изпълнителен директор на "МТГ - Делфин" АД
тел.: +359 52 / 602 074
факс: +359 52 / 632 963
e-mail: office@mtgdolphin.bg


инж. Иван Даскалов - Заместник председател на Управителния съвет

Изпълнителен директор на "Корабно машиностроене" АД
тел.: +359 52 / 601 083
факс: +359 52 / 601 434
e-mail: smb@smb.bg


Георги Тенев

Главен юрист на КРЗ "Одесос" АД
тел.: +359 52 / 601 107
факс: +359 52 / 608 289
e-mail: commdept@odessos-yard.bg


Сашо Добрев

Изпълнителен директор на "Булярд корабостроителна индустрия" АД
тел.: +359 52 / 678 510
факс: +359 52 / 613 179
e-mail: office@bulyard.com


инж. Георги Георгиев

Управител на "Булмар Консулт" ООД
тел.: +359 52 / 554 162
факс: +359 52 / 554 160
e-mail: bulmar@bulmarconsult.com


инж. Веселин Ненков

Управител на "Морско проектиране" ЕООД
тел.: +359 52 / 699 094
факс: +359 52 / 699 096
e-mail: office@marinedesign-bg.com


инж. Неделчо Вичев

Изпълнителен секретар на "Териториална организация на Научно-техническите
съюзи - Варна"
тел.: +359 52 / 630 531
факс: +359 52 / 630 533
e-mail: nts@nts.varna.net