ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

  • инж.Димитър Стоянов;
  • инж.Златко Бакалов;
  • инж.Гето Маринов.