"Корабостроителница Бургас" ЕООД

Бургаски корабостроителници АД

ул. "Комлушка низина" № 1, ж.к. Победа
8002 Бургас, България

тел: +359 56 / 870 501
Факс: +359 56 / 852 303

e-mail: bship@unas.bg
website: http://www.bourgasshipyards.com

"Корабостроителница Бургас" ЕООД има над 50 годишен опит. Основана през 1948 г. като малка ремонтна работилница, компанията прераства в модерен корабостроителен и кораборемонтен завод. От основоването си компанията работи за изграждането на една добра репутация и към настоящият момент тя се радва на популярност, базирана на установени традиции в корабостроенето, добро качество на производство и конкурентни цени.

По това време корабостроителницата е имала възможност да изгражда само малки кораби. От 1970 година тя се простира на територията на Порт Бургас – територия, която заема и днес. От лятото на 2000 година държавната фирма "Бургаски корабостроителници" ООД е преструктурирана в джойнт – венчърно дружество с 100% частно участие.

Към настоящият момент "Корабостроителница Бургас" ЕООД разполага с мощности, както да ремонтира, така и да строи нови кораби с DWT до 25 000 тона. Предприятието оперира с "Synchrolift launching system" за кораби до:

Lmax = 185 m газене = 5,5 m
B max = 26 m доково тегло = 6 500 MT