"Корабостроителница Бургас" ЕООД

Бургаски корабостроителници АД

ул. "Комлушка низина" № 1, ж.к. Победа
8002 Бургас, България

тел: +359 56 / 870 501
Факс: +359 56 / 852 303

e-mail: bship@unacs.bg
website: http://www.bourgasshipyards.com

"Корабостроителница Бургас" ЕООД

Бихме искали да използваме тази възможност и да Ви запознаем накратко с дейността на корабостроителницата ни. Ние имаме възможности да строим и ремонтираме всички типове кораби с DWT до 15 000 t. DWT - при висок стандарт и ниска цена. В действителност, ние предлагаме най-добрата цена в Европа.
Ремонтна ни дейност включва също и специализирано класово обслужване и преустройство на кораби, в които дейности имаме много добър дългогодишен опит.
Заводът оперира със "Synchrolift launching system" за кораби с максимални размери:
L макс = 165, 00 m.
B макс = 24, 00 m.
газене = 5, 10 m.
доково тегло = 4 500 MT

Имаме одобрения от страна на всички големи европейски класификационни организации. Всички основни доставчици на морско оборудване и международни корабни регистри са представени в Р. България. Всички големи европейски банки също са представени тук. Това води до бързото и лесно обслужване на корабите от наша страна.

Към настоящия момент ние имаме изградено много добро, дългосрочно сътрудничество с шипингови компании от Западна Европа и Средиземноморския регион и ще бъде удоволствие за нас, ако осъществим взаимно изгодно сътрудничество и с Вас.

Нашата компания е основана през 1948 година. Ние се намираме на южното черноморско крайбрежие на Р. България, в град Бургас. Моля, направете Вашите поръчки най-малко един месец предварително, тъй като имаме много стегнат график.