"Български Корабен Регистър" АД

Български Корабен Регистър

ул. „Панагюрище” № 17
9000, Варна, България

тел:+359 52/ 681 510
факс: +359 52/ 602 864

e-mail: varna@bkrclass.org
website: http://www.bkrclass.org

Националната класификационна организация на Република България

Български Корабен Регистър е ръководена в своята дейност от цели и морални ценности, залегнали в Етичния кодекс и е посветена на осигуряване на безопасност на живота и собствеността в морето.

Български Корабен Регистър успешно постига тези цели през годините до ден днешен поради непрекъснатите си усилия да е на нивото на международните стандарти в своята област чрез усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.