БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
адрес за кореспонденция:
П.К.95, 9002 Варна, България
e-mail: info@bulnas.org
тел.: + 359 52 / 666 525