ЗА НАС

  Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) е учредена на 28 Април 2009 г. като доброволно сдружение, с нестопанска цел, в частна полза за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си пред държавните и местните органи, и администрации в страната и пред международните организации.

  БНАКК е най-голямото морско сдружение с нестопанска цел в Р. България, в което членуват всички български корабостроителни и кораборемонтни заводи; заводи за корабно машиностроене; фирми, извършващи съпътстващи корабостроенето и кораборемонта дейности; ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и ТУ-Варна; класификационни, научни и проектантски организации и др. Общият брой на пряко заетите работници и служители в БНАКК фирми е над 4 300 души, а косвено заетите, на които членовете на БНАКК осигуряват работа - още около 5 000 души.

  Членове на БНАКК са:
 • корабостроителни и кораборемонтни предприятия: ККЗ "МТГ - Делфин" АД; КРЗ "Одесос" АД; "Булярд корабостроителна индустрия" АД; "Корабостроителница Бургас" ЕООД; "Русенска корабостроителница запад" АД; "Терем - КРЗ Флотски Арсенал " Варна" ЕООД;
 • заводи за корабно машиностроене и други предприятия: "Корабно машиностроене" АД; "Аполон Климат Инжинеринг" ООД; "Блек Сий Яхт Сервиз" ООД; "Булмар Консулт" ООД; "Галера 07" ООД; ДЗЗД "Баланс шип електроникс"; "Джамбо" ООД; "Евромаркет - БРД" ООД; "Евро шипинг" ООД; "Елтрак България" ЕООД; "Интерком Груп" ООД; "КРЕПЕЛ" ООД; "Марина - СМ" ЕООД; "Маринимпекс" ЕООД; "Маяк - К" ООД; "Морган" ЕООД; "Микромакс България" ООД; "Ню Проджект" ООД; "Поправък Бродских Мотора" ЕООД; "Пулсар - Янакиев" ООД; "СТИВ Марийн Дивижън" ЕООД; "Тева Марин" ЕООД; "ТМ - Технолоджи" АД; "Транс – Мар Сървисиз" EООД; "Турбо системс Италия - клон България" КЧТ; "УЛА" ООД; "Хидравлон - 1" ЕООД; "Хидромарк" ООД; "ХимТек" ЕООД; "Юта - Дик" ООД;
 • класификационни организации, проектански организации и научни институти: "Ай Ен Ес Би - България" ЕООД; "Български корабен регистър" ЕАД; "Бюро Веритас България" ЕООД; "Визитшип" ООД; ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"; "Врипак Енджиниъринг" ЕООД; "ДНВ ГЛ България" ЕООД; "Кеппел ФЕЛС Балтек" ООД; "Лойдс Регистър ЕМЕА Клон" КЧТ; "Морско проектиране" ЕООД; "Нейвъл Технолоджи България" ЕООД; "Рина България" ЕООД; "Смарт Дизайн 2006" ООД; Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна; Технически университет - Варна; ИМСТ с Център по хидро- и аеродинамика - БАН;
 • почетни членове: инж.Димитър Стоянов; инж.Златко Бакалов; инж.Гето Малинов.

  Обновяването и въвеждането на нови производствени технологии, специализиран софтуер и европейски стандарти са помогнали на нашите членове да се наложат и докажат както на българския, така и на международния пазар. Считаме че българската корабостроителна и кораборемонтна индустрия има ресурсите и мощностите да работи в много насоки, и накратко може да бъде оформено следното продуктово портфолио:
  - корабостроитебните и кораборемонтните заводи, членове на БНАКК, разполагат с мощности за проектиране, строителство и ремонтиране на кораби до 100 000 тона DWT;
  - членовете на Асоциацията имат доказан опит не само в проектирането, строителството и ремонтирането на танкери, продуктовози, кораби за насипни товари, контейнеровози, многоцелеви кораби, но и на кораби за поддръжка на водни пътища (драгажни кораби, земснаряди, т.н.); патрулни кораби, влекачи, риболовни кораби, речни кораби, кораби за смесено плаване, самоходни и несамоходни баржи, пътнически кораби; плаващи стоманенобетонни съоръжения (понтони, кесони и др.) за пристанищни/заводски инфраструктурни проекти и т.н.;
  - членовете на БНАКК имат доказан опит в областта на корабното и общото машиностроене; проектиране, производство, доставка и монтаж на бордова, локационна и навигационна апаратура и техника; производство на ел. двигатели, машини и съоръжения; проектиране, производство, доставка и монтаж на люкови закрития и т.н.;
  - научните организации, членове на Асоциацията, имат доказан опит в осъществяването на фундаментални и приложни изследвания, като FTA моделиране и анализ на морски и офшорни конструкции и механизми и т.н.;
  - проектантските организации, членове на БНАКК, имат доказан опит при разработването на предпроектни проучвания, изследвания и анализи; технически и работни проекти; адаптиране и доразвиване на готови проекти за строителството на кораби при условията на конкурентен корабостроителен завод, като същевремонно проектната документация се разработва на специализирани софтуерни програми: CAD/CAM и FEA - софтуер за анализ и т.н.;
  - класификационните организации, членове на Асоциацията, предлага техническа компетентност, безкомпромисно качество и първокласни услуги по целия свят.