За нас

Сдружение „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт" /БНАКК/ е доброволно сдружение с нестопанска цел в частна полза за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в областта на корабостроенето, кораборемонта и свързаните с тях дейности, които споделят идеите и целите на Асоциацията

Корабостроителни и кораборемонтни заводи Power Point

Ново

7ти брой на списание "Морски Форум БНАКК" - Декември 2015 г. Power Point