За нас

Сдружение „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт" /БНАКК/ е доброволно сдружение с нестопанска цел в частна полза за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в областта на корабостроенето, кораборемонта и свързаните с тях дейности, които споделят идеите и целите на Асоциацията

Корабостроителни и кораборемонтни заводи Power Point

Ново

ВТОРИ ХОЛАНДСКО-БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФОРУМ
27 - 28 Октомври 2016 г., гр.Дордрехт, Холандия

Подробна информация Power Point

Ново

15 - 16 Юни 2016 г. - гр.Сочи, Русия, в рамките на организираната от Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация, под председателстването й в ОЧИС, Международна конференция "Състояние и актуални проблеми на корабостроенето и кораборемонта в страните от Черноморския регион" се проведе 8-то заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на гражданското корабостроене и кораборемонт

Подробна информация Power Point

Ново

ВОДЕЩИ НОВИНИ от сайта на Министерството на икономиката на Р. България: "Предлагаме на Русия съвместни производства в областта на корабостроенето и високотехнологичните изделия: "Готови сме да окажем съдействие за организиране на съвместни производства", увери министър Лукарски. По-конкретно той предложи съвместно производство на морски съдове и плаващи платформи. Министър Лукарски информира руския си колега за резултатите от проведено заседание на работната българо-руска група по корабостроене и изтъкна, че страната ни е заинтересовани българските корабостроители да произвеждат плавателни съдове и оборудване за тях, както и да извършват ремонти на съдове и плаващи платформи с руската страна...": Линк